ט"ו באב חג לנטיעות

מאת דיויד סילברמן | 09/07/2021

משה אלול, הבעלים של יקב כרם אלול, נטע השבוע חלקה חדשה של 17 דונם ליד הישוב כרמי יוסף. 150 שתילים לדונם עליהם ירכיבו בעתיד זנים תנ"כיים ממחקרו של היינן ד"ר שיבי דרורי.

מועד הנטיעות נקבע לפני ט"ו באב כדי להקדים את הערלה של הכרם בשנה. חג נטיעות שמח.