Cathy Van Zyl

מאת דיויד סילברמן | 19/11/2021
השבוע פגשתי את המאסטרית הדרום אפריקאית Cathy Van Zyl ובעלה פיליפ בבית החוף שלהם ב-Western Cape.
הבאתי לה את יינותיו האישיים של גיא אשל (יינן יקב דלתון) - רוסאן וגרנאש, ויינות פרויקט הקפסולה מבית טפרברג - רמאטו וגרנאש - עליהם חתום היינן דני פרידנברג. 
קאתי ביקרה בישראל לפני כמה שנים ובביקורי בדרום אפריקה בשנה שעברה הבאתי לה מבחר יינות ישראליים מזנים אנדמיים. הפעם רציתי שהיא תחווה יינות של ייננים צעירים שעובדים ביקבים גדולים שמאפשרים להם להביע את עצמם גם בסדרות מצומצמות שאינן מסחריות.